Úvodní slovo

Královské město Slaný a Agentura Pelíšek Vás srdečně zvou na festival „Napoleonské války v Čechách“ pořádaný v rámci 12. městských slavností a Husitských slavností ve Slaném 2010

Napoleonovo vojsko
Napoleonovo vojsko

Od čtvrtka 6. května do neděle 9. května proběhne v královském městě Slaném již 12. ročník Husitských slavností, letos tématicky zaměřený na historii napoleonských válek na území Čech. Tato novodobá tradice se pomalu stává pořadem, který má své pevné místo v kalendáři mnohého obyvatele našeho města a jeho okolí.

• Napoleon a Slaný v roce 1813

Někteří občané si možná kladou otázku: Proč oslavujeme husity, kteří naše město vypálili a většinu jeho elity zabili? Odpověď je následující. Období husitské revoluce patří mezi nejzajímavější dějinné okamžiky Slaného. I když hnutí skončilo neslavně a městu přineslo mnohé neštěstí, bylo to poprvé, kdy se Slaný výrazněji zapsalo do historie. Husitskými slavnostmi si tyto okamžiky připomínáme. Zároveň neskrývám, že husitství je pro současné generace stále atraktivní téma. A na pozadí historických reálií doby je příležitostí jak oživit střed města, přilákat turisty a pomoci drobným podnikatelům. Slaný je také členem mezinárodního Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí. V tomto spolku je osm českých a pět německých měst. A i naše slavnosti, i když mají krátkou historii, si vydobyly úctu u svých kolegů.

Na kupoli věže staré slánské radnice je zlatá hvězda. Symbol, který nám připomíná, že Slaný bylo jedním z pěti vyvolených měst tehdy známého světa, které mělo přežít jeho zkázu. Hvězda je symbol života. Života, který vzniká a zaniká. Věčně se obnovuje. Tak jako naše město. V jeho historii byly časy, kdy hvězda jménem Slaný jasně zářila na mapě Evropy. I okamžiky, kdy její svit zhasl či utlumil svoji zář. Spolu se všemi Slaňáky věřím, že v úvodu třetího tisíciletí hvězda Slaného opět naplno svítí. Nechť je tomu tak co nejdéle!

Ivo Rubík
starosta města Slaný

Festival je součástí projektu EVROPSKÁ SETKÁVÁNÍ VE SLANÉM. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

^ na začátek stránky