Napoleon a Slaný

V tomto roce si připomínáme 200 let od porážky Napoleonovy velké armády u Chlumce u Teplic. Letošními městskými slavnostmi tak vrcholí pětiletý projekt (2009–2013) připomínky napoleonských válek na městských slavnostech, který byl financován z Regionálních operačních programů EU.

Napoleon a Slaný

… dne 17. srpna 1813 přišlo rakouské vojsko v počtu sto tisíc mužů a utábořilo se na polích od Jarpic k Pálečku, k Vranému a zase k Jarpicům. Rozbili válečný tábor a zůstali zde ve stanech po dva dny. Polní maršálek de Siewallar bydlel s družinou v budenickém zámku … dne 20. srpna konala se přehlídka vojska, které se postavilo do šesti šiků na polích mezi Lukovem, Vraným, Černochovem, Ječovicemi, Ředhoští a Louckou. Přehlídku konali císař rakouský František, car ruský Alexander a král pruský Vilém Bedřich. Po ukončené přehlídce dalo se vojsko na pochod do Sas, kde 26. srpna udeřilo na Drážďany … (František Komárek, Paměti panství a farní osady budenické, Praha 1911, str. 85)

Ve dnech 19.–22. srpna 1813 se v prostoru mezi Slaným, Litoměřicemi a Louny spojila statisícová rusko-pruská armáda s rakouskými silami.

Počty spojenců, kteří nastupovali proti hlavní armádě císaře Napoleona rozmístněné v severních Čechách a v Sasku, údajně dosáhly 236 000 mužů a 398 děl, což byla dosud nejpočetnější armáda soustředěná na území Čech. Tato armáda se střetla s Napoleonem u Drážďan a později u Chlumce. Zde 29. 8. 1813 probíhaly těžké boje. Napoleonova armáda byla obklíčena. Díky této porážce se musel Napoleon vzdát myšlenky na tažení do nitra Čech. České země tvořily v srpnových a zářijových dnech týl spojeneckých armád a musely vyslat denně 1 500 povozů na odvoz raněných.

Carská armáda se po vítězné bitvě u Chlumce vrací do Slaného, kde zřizuje ve františkánském klášteře vojenský lazaret. Mezi mnoha vojáky, kteří zde skončili svoji pouť je i mladičký příbuzný ruského generála Eduard hrabě Barclay de Tolly. Jeho náhrobek ve tvaru jehlanu doposud stojí na prvním slánském hřbitově.
 

Obnovený pomník napoleonských válek u Vraného

Jedinečná památka na napoleonské války, které také podstatně ovlivnily Slánsko, byla v roce 2012 obnovena péčí městyse Vraný. Pomník v polích, který byl odhalen 19. 8. 1913 o 100. výročí setkání tří císařů před bitvou u Lipska, připomíná pohnuté srpnové události roku 1813.

Pomník tvoří třístupňová stéla z hrubého pískovce, kterou korunovala kovová plastika orla (rozpětí křídel 1,3 m). Ta však byla po roce 1989 vandalsky poničena; proto byla sejmuta a deponována. 

Obnovu bronzového orla prováděl akad. soch. Josef Majrych, který rovněž připravil formu odlití do plastu a provedl závěrečné patinování plastového odlitku. Z plastu, který imituje kov, je zhotoven také kruhový medailon s reliéfem tří císařů, kopie originálu (A. Grath) a rovněž i pamětní deska, která připomíná tuto historickou událost. Kamennou část opravil kamenosochař Pavel Kytka.

Pomník u Vraného
Pomník u Vraného

Pomník u Vraného
Pomník u Vraného

Pomník u Vraného
Pomník u Vraného

Pomník u Vraného
Pomník u Vraného

^ na začátek stránky