Program na neděli 9. května

Program 12. městských slavností ve Slaném na neděli 9. května

09.00 Mše svatá

Chrám sv. Gotharda ve Slaném

Ekumenická bohoslužba k ukončení II. Světové války

^ na začátek stránky

11.00 Koncert duchovní hudby

Chrám sv. Gotharda ve Slaném v 11.00

Jana Bínová-Koucká
Jana Bínová-Koucká

Jana Bínová-Koucká vystudovala zpěv na Konzervatoři v Praze (Z. Jankovský) a AMU (M. Hajóssyová, 2001). Účastnila se mistrovských kurzů u E. Blahové (Baden u Vídně), M. von Kralingen, P. Diekstry (Holandsko) a pěveckých kurzů v Karlových Varech. Jako sólistka souboru Hofmusici ztvárnila koncertně i scénicky řadu titulních postav v barokních operách a oratoriích, v květnu 2004 se úspěšně představila na Händel-Festspiele v německém Göttingenu jako Elmira (G. F. Händel: Sosarme). Vedle barokní opery se specializuje na písňový repertoár a přednes kantátové a oratorní tvorby. Spolupracuje s pražskými komorními orchestry a se soubory staré hudby (Musica Florea, Bach Collegium, Čeští madrigalisté aj.). V letech 1998–2004 působila jako hlasový poradce v Kühnově dětském sboru, vyučuje na International School of Music and Fine Arts v Praze. Nahrává pro ČRo i pro ČT, koncertuje doma i v zahraničí (Německo, Holandsko, Rakousko, JAR, Gran Canaria) a nahrála několik CD.

Vladimír Roubal
Vladimír Roubal

Vladimír Roubal narozen 1. 7. 1965 v Plzni. Varhany studoval na Konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980–1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985–1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense. Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích (1982, 1988). Koncertoval v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii, USA a Japonsku. Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích – Německu, Nizozemí a Japonsku – při nahrávání snímků historických varhan. V roce 2007 hrál ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických paní Lauru Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze.

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném
Varhany v kostele
sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném. Vzácný hudební nástroj postavil v roce 1783 pražský varhanář Antonín Reiss. Základní koncepce nástroje dbá na zdůraznění vertikál. Postament je jednoduchý a vysoký. Píšt'alová skříň hlavního nástoje má jednu dominantní věž a dvě menší, mezi nimiž je pole ukončené charakteristickou římskou. Rejstříky I. manuálu jsou umístěny do obou varhanních skříní, které se rozkládají po stranách západního okna s dělením na C a Cis stranu. Hlasy II. manuálu jsou postaveny ve skříni pozitivu v zábradlí kruchty a pedálové píšt'aly stojí za vzdušnicemi prvního manuálu. Na počátku 20. století se nástroji nevyhnuly některé módní vlivy, spatřující ve varhanách spíše náhradu za smyčcový orchestr. Došlo k odstranění rejstříků vyšších stopových délek a nahrazení hlasy imitujícími orchestrální nástroje. Genrální rekonstrukce nástroje se konala v letech 1994–1995. Při rekonstrukci byly varhany po důkladné expertize uvedeny do původní dispozice Antonína Reisse.

Program koncertu

 • Vl. Roubal (*1965)
  VARHANNÍ IMPROVIZACE
 • W. A. Mozart (1756–1791)
  EXSULTATE JUBILATE KV 165 (1.část )
 • Ferdinand Josef Seger (1716–1782)
  PRELUDIUM A FUGA C MOLL
 • G. F. Händel (1685–1759)
  AVE MARIA
 • G. Caccini (1545–1618)
  AVE MARIA
 • F. X. Brixi (1732–1771)
  PRELUDIUM PER ORGANUM
 • J.Haydn (1732 – 1809)
  ÁRIE GABRIELA (z oratoria Stvoření )
 • Vl.Roubal (*1965)
  VARHANNÍ IMPROVIZACE
 • F. Schubert (1797–1828)
  AVE MARIA
 • Camille Saint-Saëns (1835–1921)
  AVE MARIA
 • W. A. Mozart (1756–1791)
  STRAHOVSKÁ IMPROVIZACE
 • W. A. Mozart (1756–1791)
  SANCTA MARIA
 • W.A.Mozart (1756–1791)
  LAUDATE DOMINUM KV 339
 • Vl.Roubal (*1965)
  VARHANNÍ IMPROVIZACE (na téma Salve Regina)

Vstup na koncert je volný.

^ na začátek stránky