Program pro děti

Speciální program pro děti v lesoparku Na Hájích v sobotu 18.5. od 11.00 do 17.00
Program pro děti je zdarma.

Na Hájích u hřiště Slavoj

DDM Ostrov Slaný připravil bohatý program pro nejmenší návštěvníky slavností plný různých soutěží a zajímavých výtvarných technik.

Na Hájích u Altánku

Děti mohou kdykoliv přijít a vyzkoušet si střelbu z luku či kuše anebo se seznámit se starými palnými zbraněmi. Budou si také moci vyzkoušet obléknout si rytířskou zbroj nebo zakusit kouzlo šermířského duelu – samozřejmě v ochranných pomůckách, které budou k dispozici.
Ti odvážnější můžou na vlastní kůži zakusit katovské mučící nástroje. Dále mohou navštívit věštírnu či lazebnu.
Součástí programu budou komponovaná představení Máčení nepoctivého pekaře, Proces se zlodějem, Šermířské vystoupení a ukázky historického tance.
Toto vše připravila pro děti agentura Pranýř.

Zde se můžete podívat na mapu rozmístění sobotního programu Na Hájích 

DDM Ostrov
DDM Ostrov

DDM Ostrov
DDM Ostrov

Agentura Pranýř
Agentura Pranýř

Agentura Pranýř
Agentura Pranýř

Agentura Pranýř
Agentura Pranýř

^ na začátek stránky