Program na neděli 20. května

Program 14. městských slavností ve Slaném na neděli 20. května

09.00 Mše svatá

Chrám sv. Gotharda ve Slaném

Ekumenická bohoslužba

^ na začátek stránky

11.00 Koncert duchovní hudby

Chrám sv. Gotharda ve Slaném v 11.00

 • Jiřina Dvořáková-Marešová – varhany

Jiřina Dvořáková-Marešová
Jiřina Dvořáková-Marešová

Jiřina Dvořáková-Marešová – varhany vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. Josefa Popelky a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. Svá studia si rozšířila na Hochschule für Musik und Theater Hamburg ve třídě prof. Wolfganga Zerera. Nyní pokračuje na HAMU v Praze v doktorském programu. Tématem její disertace je „Česká varhanní interpretační škola po r. 1945.“
Již během svého studia se začala zajímat o stylovou interpretaci barokní hudby, o hru na historické typy nástrojů a o varhanní improvizaci. Účastnila se proto mnoha zahraničních mistrovských kurzů (Německo, Francie, Rakousko, Polsko), které se touto problematikou zabývaly. Pracovala pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů, jako např. M. Haselböck, E. Ulmann, M. Sander, M. Bouvard, L. Lohmann, E. Kooimann, H. Franke ad. Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl, Teatrum Kuks, Vivat organum, Český varhanní festival, Orlicko-kladský varhanní festival apod.) Je také vyhledávaným komorním hráčem. Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Historické varhany Čech a Moravy.
V roce 2004 se stala finalistkou Mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a v roce 2006 semifina­listkou mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro.

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném
Varhany v kostele
sv. Gotharda ve Slaném

Varhany v kostele sv. Gotharda ve Slaném. Vzácný hudební nástroj postavil v roce 1783 pražský varhanář Antonín Reiss. Základní koncepce nástroje dbá na zdůraznění vertikál. Postament je jednoduchý a vysoký. Píšt'alová skříň hlavního nástoje má jednu dominantní věž a dvě menší, mezi nimiž je pole ukončené charakteristickou římskou. Rejstříky I. manuálu jsou umístěny do obou varhanních skříní, které se rozkládají po stranách západního okna s dělením na C a Cis stranu. Hlasy II. manuálu jsou postaveny ve skříni pozitivu v zábradlí kruchty a pedálové píšt'aly stojí za vzdušnicemi prvního manuálu. Na počátku 20. století se nástroji nevyhnuly některé módní vlivy, spatřující ve varhanách spíše náhradu za smyčcový orchestr. Došlo k odstranění rejstříků vyšších stopových délek a nahrazení hlasy imitujícími orchestrální nástroje. Genrální rekonstrukce nástroje se konala v letech 1994–1995. Při rekonstrukci byly varhany po důkladné expertize uvedeny do původní dispozice Antonína Reisse.

Program koncertu

 • Girolamo Frescobaldi (1583–1643)
  Toccata sesta (Il secondo libro di toccate)
 • Bernhard Schmid (1535–1592)
  Passomezzo e Saltarello (Tabulaturbuch, 1577)
 • Johann Woltz (cca 1550–1618)
  Toccata primi toni (Tabulaturbuch, 1617)
 • //Adriano Banchieri //(1568–1634)
  La Battaglia
 • Georg Muffat (1653–1704)
  Toccata septima (Apparatus Musico – Organisticus, 1690)
 • Heinrich Bach(1615–1692)
  Da Jesus an dem Kreuze stund (fuga)
 • Georg Muffat (1653–1704)
  Passacaglia g moll, (Apparatus Musico – Organisticus, 1690)
 • Johann Sebastian Bach (1685–1750)
  Preludium a moll, BWV 904
 • Jiří Ignác Linek (1725–1791)
  Praeambulum in C
 • //Josef Mysliveček //(1737–1781)
  Sonáta č. II, G dur – Andantino – Minuetto – Trio
 • Karel Blažej Kopřiva(1756–1785)
  Preludium – improvizační

Vstup na koncert je volný.

^ na začátek stránky