Úvodní slovo

Královské město Slaný vás zve na 14. ročník městských slavností.

Napoleonovo vojsko
Napoleonovo vojsko

Od pátku 18. května do neděle 20. května proběhne v královském městě Slaném již 14. ročník městkých – Husitských – slavností, jejichž hlavní program (sobota 19. 5.) nás již počtvrté přenese do doby napoleonských válek, které se v roce 1813 dotkly i Slaného. K 200. výročí těchto válečných událostí, které si připomeneme v roce 2013, naše městské slavnosti tématicky směřují již od roku 2009. Téma husitství a středověku zůstane zachováno v programu v pátek 18. 5. 2012.
Na sobotní program (19. 5.) na Masarykově náměstí je  nutné zakoupit vstupenku 

• Napoleon a Slaný v roce 1813

Někteří občané si možná kladou otázku: Proč oslavujeme husity, kteří naše město vypálili a většinu jeho elity zabili? Odpověď je následující. Období husitské revoluce patří mezi nejzajímavější dějinné okamžiky Slaného. I když hnutí skončilo neslavně a městu přineslo mnohé neštěstí, bylo to poprvé, kdy se Slaný výrazněji zapsalo do historie. Husitskými slavnostmi si tyto okamžiky připomínáme. Zároveň neskrývám, že husitství je pro současné generace stále atraktivní téma. A na pozadí historických reálií doby je příležitostí jak oživit střed města, přilákat turisty a pomoci drobným podnikatelům. Slaný je také členem mezinárodního Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí. V tomto spolku je osm českých a pět německých měst. A i naše slavnosti, i když mají krátkou historii, si vydobyly úctu u svých kolegů.

Na kupoli věže staré slánské radnice je zlatá hvězda. Symbol, který nám připomíná, že Slaný bylo jedním z pěti vyvolených měst tehdy známého světa, které mělo přežít jeho zkázu. Hvězda je symbol života. Života, který vzniká a zaniká. Věčně se obnovuje.Tak jako naše město. V jeho historii byly časy, kdy hvězda jménem Slaný jasně zářila na mapě Evropy. I okamžiky,kdy její svit zhasl či utlumil svoji zář. Spolu se všemi Slaňáky věřím, že v úvodu třetího tisíciletí hvězda Slaného opět naplno svítí. Nechť je tomu tak co nejdéle!

Ivo Rubík

starosta města Slaný

^ na začátek stránky