Program pro děti

Program pro děti v rámci 11. městských slavností ve Slaném. Dětský program připravil Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný

Zahrada u městského kina 10—16 hodin

Koutek plný her pro děti (Agentura Pranýř)

V prostorách zahrady před městským kinem bude od 10 do 16 hodin bude připraven koutek plný her. Děti mohou kdykoliv přijít a vyzkoušet si střelbu z luku či kuše anebo se seznámít se starými palnými zbraněmi. Budou si také moci vyzkoušet obléknout si rytířskou zbroj nebo zakusit kouzlo šermířského duelu – samozřejmě v ochranných pomůzkách, které budou k dispozici.

  • Střelnice
  • Palné zbraně středověku
  • Oblékání do zbroje
  • Šermířský turnaj
  • Mučící nástroje
  • Hry pro malé dvorní dámy

Máčení nepoctivého pekaře – v 16 hodin na pódiu v zahradě před městským kinem — komediálně provedený příběh z období gotiky.

^ na začátek stránky

Zahrada u městského kina 10.30—16.00
Prostor u sochy TGM na náměstí ve Slaném 10.30—16.00

Speciální program pro děti (Ostrov Slaný)

O sedm tolarů
Soutěže pro děti malé, velké i dospělé. Všechny zúčastněné čekají drobné odměny.

Výtvarné techniky
Různé druhy výtvarných a rukodělných činností pro děti, jejich rodiče i ostatní veřejnost.

Bitva o Velvarskou bránu
Soutěž pro školní družstva z celého slánského regionu. Informace o soutěži obdrží jednotlivé školy. Přihlášky školních družstev do bitvy do 4. 5. 2009 na adrese: „OSTROV“, Třebízského 163, Slaný.

O největší dělovou kouli
Soutěž pro jednotlivce, skupiny bez omezení věku. Dělové koule přineste, přivezte 16. 5. na náměstí k prezentačnímu stánku „OSTROVA“ do 11.15 hodin. Největší a neoriginálnější koule bude oceněna sladkou kulatou odměnou.

O Napoleonův klobouk
Velká rodinná soutěž. Zábava i poučení. Vítěze čeká klobouk od Napoleona plný dobrot. Registrace účastníků soutěže u prezentačního stánku „OSTROVA“ do 14 hodin. Uzávěrka soutěže je v 15.45 hodin. Vyhodnocení a předání cen v 15.45 u stánku „OSTROVA“.

Okem fotografa
Soutěž pro všechny fotoamatéry starší 15ti let. Zaznamenejte nejzajímavější okamžiky dvoudenních slavností svým fotoaparátem. Fotografie libovolného formátu i techniky zašlete nebo osobně přineste do 31. 5. 2009 na „OSTROV“, Třebízského 163, 274 01 Slaný.

Podrobné propozice k jednotlivým soutěžím najdete na www.ostrov-svc.cz nebo získáte telefonicky na 312 522 503.

^ na začátek stránky